Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Σχέδιο κατάρτισης σχετικά με το ρόλο των media στην ισότητα των φύλων

27 Μαρ 2017

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων δίνουν την ευκαιρία σε 3 άτομα (18 - 35 ετών) να πάρουν μέρος σε σχέδιο κατάρτισης πάνω στο ρόλο και τη σημαντικότητα των media για την ισότητα των φύλων. 

Έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+(από τους διοργανωτές) , ενώ καλύπτονται και έξοδα μετακίνησης μέχρι 180 ευρώ το άτομο.

Κόστος συμμετοχής για το φορέα αποστολής 50ευρώ (Το ποσό αυτό καταβάλετε με την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης). 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ και για τη αίτηση συμμετοχής εδώ 

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 05/04/2017.