Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Active Citizenship Training: Κάλεσμα για 3 συμμετέχοντες/ουσες

13 Μαρ 2017

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων δίνουν την ευκαιρία σε 3 άτομα (18 ετών και άνω) που έχουν κάποια εμπειρία σε προγράμματα νεολαίας(είτε ως συμμετέχοντες) να πάρουν μέρος σε σχέδιο κατάρτισης πάνω στην ενεργό συμμετοχή των νέων. 

Έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+(από τους διοργανωτές) , ενώ καλύπτονται και έξοδα μετακίνησης μέχρι 180 ευρώ το άτομο.

Κόστος συμμετοχής για το φορέα αποστολής 50ευρώ (Το ποσό αυτό καταβάλετε με την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης). Κόστος συμμετοχής στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος στην Ρουμανία 15 ευρώ το άτομο. 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ και για τη  αίτηση συμμετοχής εδώ 

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20/03/2017.