Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

CHARM – Civic Help for Anti-racist Measures in Youth Work

Completed Program

Το "CHARM – Civic Help for Anti-racist Measures in Youth Work" ήταν ένα διεθνές πρόγραμμα 24 μηνών που υλοποιήθηκε κυρίως στη Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Λιθουανία. Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να μετατρέψει το έργο των νέων στην Ευρώπη σε μια σφαίρα απαλλαγμένη από επιβλαβείς στερεότυπα και έτσι να εξασφαλιστεί ότι ο ρατσισμός και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας δεν υπάρχουν στα προγράμματα και δραστηριότητες για τη νεολαία σε όλη την Ευρώπη. Μερικές από τις δραστηριότητες του έργου, ήταν η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης των νέων σε σχέση με την καταπολέμηση του ρατσισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις έξι χώρες της Ευρώπης, η κατάρτιση των εκπαιδευτών για τη διοργάνωση των μετέπειτα εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η διεκπεραίωση 15 σεμιναρίων κατάρτισης σε ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων νεολαίας καθώς και η υλοποίηση 6 σεμιναρίων κατάρτισης που αποσκοπούσαν στην ανταλλαγή των εκπαιδευτών σε όλες τις χώρες εταίρους. Επιπλέον, οι πιο σημαντικές δραστηριότητες του προγράμματος ήταν η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση οργανώσεων και προσωπικού στα θέματα καταπολέμησης του ρατσισμού και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εν τέλει η διεξαγωγή online σεμιναρίων για τους νέους σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες: www.charmingyouth.eu

Share

Δείτε Επίσης

Active Program

Αναζητούμε 5 άτομα για συμμετοχή σε μακροχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης και δράσης με θέμα τον ενεργό πολίτη και την σύνδεση και συνεργασία με ενεργούς πολίτες άλλων χωρών.  Ελβετία – Ιταλία Ιούλιος 2017 – Ιανουάριος 2018. Προθεσμία υποβολής αίτησης 24/04/2017

Active Program

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο Youth Seminar Living together in Europe: Our Challenge! 7 - 13 Μαίου 2017, Θεσσαλονίκη

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03/03/2017.

Active Program

REACH-OUT: Ενδυναμώνοντας τους youth workers να προσεγγίσουν τους νέους μετανάστες και πρόσφυγες

Active Program

Διεθνές πρόγραμμα για τον διαθρησκευτικό και διαπολιτισμικό διάλογο. Αναζητούνται 2 άτομα για να πάρουν μέρος στα σχέδια κατάρτισης και σε τοπικές δράσεις στην Ελλάδα. Πρώτο πρόγραμμα 30/11 - 08/12/2016, Vrnjacka Banja, Σερβία. 

Active Program

Διεθνές πρόγραμμα "Play for Inclusion" - Αναζητούμε 2 άτομα που θα λάβουν μέρος σε σχέδιο κατάρτισης στη Σερβία και σε τοπικές δράσεις στην Ελλάδα.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 20/10/2016

Completed Program

Τα αποτελέσματα τις έρευνας καθώς και δράσεις που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος  HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR RURAL YOUTH PROJECT  

Active Program

Αναζητούμε 10 νέους/νέες (18-30 ετών) να πάρουν μέρος σε ένα Πρωτοποριακό πρόγραμμα κύκλων εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω στο προσφυγικό. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 20/06/2016.

Completed Program

Αναζητούνται 2 άτομα για να συμμετάσχουν σε μακροχρόνιο πρόγραμμα πάνω στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. 02 – 10/07/2016 Codlea, Ρουμανία. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 22/05/2016.

Active Program

Αναζητούμε 3 άτομα για συμμετοχή σε μακροχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης και δράσης με θέμα τον ενεργό πολίτη και την σύνδεση και συνεργασία με ενεργούς πολίτες άλλων χωρών.  Ελβετία – Τουρκία Ιούλιος 2016 – Ιανουάριος 2017. Προθεσμία υποβολής αίτησης 16/05/2016