Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

YAR – Youth against Racism

Completed Program

To "YARYouth against Racism" ήταν ένα πρόγραμμα με στόχο την ευαισθητοποίηση και υιοθέτηση μέτρων για την καταπολέμηση του ρατσισμού, προκειμένου οι οργανώσεις νεολαίας που ασχολούνται ή όχι με τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής ένταξης, να δραστηριοποιηθούν στην προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να καταστούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα οριζόντια αρχή στο έργο τους. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μια έρευνα (ποσοτική - ποιοτική) και καταρτίσεις για τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας που συνδέονται με την ποικιλομορφία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, διοργανώθηκαν εθνικές καταρτίσεις, διεθνείς συναντήσεις των εταίρων, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή αντί-ρατσιστικές πολιτικές διοίκησης των οργανώσεων. Εταίροι του προγράμματος ήταν οργανώσεις από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Ουγγαρία.

Περισσότερες πληροφορίες: www.charmingyouth.eu

Share

Δείτε Επίσης

Active Program

Αναζητούμε 5 άτομα για συμμετοχή σε μακροχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης και δράσης με θέμα τον ενεργό πολίτη και την σύνδεση και συνεργασία με ενεργούς πολίτες άλλων χωρών.  Ελβετία – Ιταλία Ιούλιος 2017 – Ιανουάριος 2018. Προθεσμία υποβολής αίτησης 24/04/2017

Active Program

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο Youth Seminar Living together in Europe: Our Challenge! 7 - 13 Μαίου 2017, Θεσσαλονίκη

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03/03/2017.

Active Program

REACH-OUT: Ενδυναμώνοντας τους youth workers να προσεγγίσουν τους νέους μετανάστες και πρόσφυγες

Active Program

Διεθνές πρόγραμμα για τον διαθρησκευτικό και διαπολιτισμικό διάλογο. Αναζητούνται 2 άτομα για να πάρουν μέρος στα σχέδια κατάρτισης και σε τοπικές δράσεις στην Ελλάδα. Πρώτο πρόγραμμα 30/11 - 08/12/2016, Vrnjacka Banja, Σερβία. 

Active Program

Διεθνές πρόγραμμα "Play for Inclusion" - Αναζητούμε 2 άτομα που θα λάβουν μέρος σε σχέδιο κατάρτισης στη Σερβία και σε τοπικές δράσεις στην Ελλάδα.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 20/10/2016

Completed Program

Τα αποτελέσματα τις έρευνας καθώς και δράσεις που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος  HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR RURAL YOUTH PROJECT  

Active Program

Αναζητούμε 10 νέους/νέες (18-30 ετών) να πάρουν μέρος σε ένα Πρωτοποριακό πρόγραμμα κύκλων εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω στο προσφυγικό. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 20/06/2016.

Completed Program

Αναζητούνται 2 άτομα για να συμμετάσχουν σε μακροχρόνιο πρόγραμμα πάνω στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. 02 – 10/07/2016 Codlea, Ρουμανία. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 22/05/2016.

Active Program

Αναζητούμε 3 άτομα για συμμετοχή σε μακροχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης και δράσης με θέμα τον ενεργό πολίτη και την σύνδεση και συνεργασία με ενεργούς πολίτες άλλων χωρών.  Ελβετία – Τουρκία Ιούλιος 2016 – Ιανουάριος 2017. Προθεσμία υποβολής αίτησης 16/05/2016