Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Νέα

Νέα

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα, σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής νέων, σε σχέδια κατάρτισης και επιμορφωτικά  σεμινάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, καλέσματα συμμετοχής, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις  δραστηριότητες του φορέα, νέα για τους εθελοντές και τις δράσεις μας. Μείνετε ενημερωμένοι!

16 Ιαν 2018

Αναζητούμε 2 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης  "Games 4 life'', 14-23/03/2018, Ιταλία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 30/01/2018.

15 Ιαν 2018

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στη ανταλλαγή νέων "Some call it Europe, we call it Home", 27/04-05/05/2018, Κύπρος. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης...

11 Ιαν 2018

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης  "Games 4 life'', 3-11/03/2018, Θεσσαλονίκη. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 05/02/2018.

09 Ιαν 2018

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "#yeshumanity", 4-17/03/2018, Κανάρια Νησιά (Ισπανία). Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 17/01/2018.

04 Ιαν 2018

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης Understanding Tolerance, Diversity, Equality, Unity”, 19-28/03/2018, Βουλγαρία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

04 Ιαν 2018

Αναζητούμε 2 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "HI-TECH Democrats'', 19-23/03/2018, Ιταλία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 24/01/2018.

04 Ιαν 2018

Αναζήτηση εθελοντών για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για μικρούς και μεγάλους.

...

04 Ιαν 2018

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "Support LGBTI Migrants', 03-11/03/2018, Κροατία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 18/01/2018.

04 Ιαν 2018

Αναζητούμε 2 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "Hugs4All", "LET’S GO 4 GAMES!", 5-13/03/2018, Ολλανδία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 14/01/2018.