Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Νέα

Νέα

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα, σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής νέων, σε σχέδια κατάρτισης και επιμορφωτικά  σεμινάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, καλέσματα συμμετοχής, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις  δραστηριότητες του φορέα, νέα για τους εθελοντές και τις δράσεις μας. Μείνετε ενημερωμένοι!

11 Ιουλ 2017

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σεμινάριο διαρθρωμένου διαλόγου "Shaping Europe together"

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 23/07/2017.

05 Ιουλ 2017

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "Youth workers against extremism and xenophobia" 11-18  Σεπτεμβρίου 2017, Βιέννη, Αυστρία. Καταληκτική ημερομηνία...

20 Ιουν 2017

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "The Power of Non-Formal Learning" 21-31/09/2017, Κραιόβα, Ρουμανία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27/06/2017...

19 Ιουν 2017

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "Inclusive Education for Roma Youth" 5-13  Αυγούστου 2017, Κραιόβα, Ρουμανία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης...

09 Ιουν 2017

Αναζητούμε 6 συμμετέχοντες (18 -30 ετών) σε ανταλλαγή νέων με θέμα την ενδυνάμωση της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη. Καταληκτική ημερομηνία 20/06/2017

07 Ιουν 2017

Αναζητούμε 7 συμμετέχοντες (18 -30 ετών) σε ανταλλαγή νέων σχετικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση και την ενδυνάμωση της κινητικότητας των νέων. Καταληκτική ημερομηνία 20/06/2017

07 Ιουν 2017

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες (18 -30 ετών) σε ανταλλαγή νέων σχετικά με την εκπαιδεύση στη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων. Καταληκτική ημερομηνία 30/08/2017

06 Ιουν 2017

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες (18 -30 ετών) σε ανταλλαγή νέων σχετικά με το θέμα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Καταληκτική ημερομηνία 15/06/2017

31 Μάιος 2017

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "Basics of group dynamics and facilitating process" 8-16 Νοεμβρίου 2017 στην Κορσική. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης...