Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

EVS στην Λετονία ( Οκτώβριος 2017 - Οκτώβριος 2018 )

Active Program

Μια θέση για πρόγραμμα EVS για 12 μήνες στην Λετονία (Οκτώβριος 2017 - Οκτώβριος  2018)

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων σε συνεργασία με τον φορέα Association "Rujienas senioru māja" της Λετονίας εξασφάλισαν μία θέση για έναν συμμετέχοντα/ουσα από Ελλάδα (17 – 30 ετών)  σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus και της υποδράσης Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS), για 12 μήνες . Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 10/08/2017.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην υποστήριξη δράσεων του φορέα ο οποίος λειτουργεί ως κέντρο απασχόλησης και φροντίδας ηλικιωμένων και οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα άτομα αυτά και επίσης να βοηθήσουν στην ανάπτυξη διαλόγου ανάμεσα στους νέους και την τρίτη ηλικία. Στο πρόγραμμα θα πάρουν μέρος ταυτόχρονα και άλλα άτομα από άλλες 2 χώρες και αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος που ήδη υλοποιείται.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, διατροφή και μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας, την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας, την εκμάθηση της Λετονικής γλώσσας και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ όπως και η αίτηση συμμετοχής εδώ. Καταληκτική ημερομηνία 10/08/2017. Για τυχών ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο evs@usbngo.gr