Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

From Idea to Europe - Long Term Programme

Completed Program

Το πρόγραμμα «From Idea to Europe» συγκέντρωσε 20 youth workers, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς κτλ, από 10 χώρες: Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Πολωνία, Ελλάδα, Σερβία, Βέλγιο, Αλβανία, Βουλγαρία, Ιταλία και Γερμανία με σκοπό τη στήριξη και την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών (από μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλους). Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν προσεκτικά και καταρτίστηκαν μέσα από 3 διαφορετικές ενότητες σε διαφορετικές χώρες, στη Σερβία, στην Ελλάδα και στο Βέλγιο. Τα επιχειρηματικά τους σχέδια αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια των trainings και η διαδικασία βιντεοσκοπήθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που μεταγλωτίστηκε σε 9 γλώσσες. Το ντοκιμαντέρ αυτό μπορεί να βρεθεί σε εδώ.

Με τη χρήση των μεθόδων Career self-management και Life Coaching, οι συμμετέχοντες καταρίστηκαν στο να σχεδιάσουν, να ανοίξουν και να τρέξουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα. Αυτές τις γνώσεις και εμπειρίες καλούνται έπειτα οι συμμετέχοντες να τις μοιραστούν με τους νέους που εργάζονται. Κατά τη διάρκεια του follow up του προγράμματος οι συμμετέχοντες οργάνωσαν εργαστήρια πάνω στην επιχειρηματικότητα σε νέους στη χώρα τους. Από αυτή τη διαδικασία προέκυψε ένα manual, που μπορεί να βρεθεί εδώ, και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο που θα βοηθήσει όποιο άτομα θα ήθελε με την σειρά του να υλοποίηση την επιχειρηματική του ιδέα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τα εξής εκπαιδευτικά σεμινάρια:

Training in Novi Sad, Serbia (5 day) 01-06 June 2016

MODULE 1 - defining ideas, goals and managing risks in starting a business

At this module participants will bring out the ideas and discuss the risks of being an entrepreneur in their home country. Also, they will learn how to conduct a small-scale market research, followed by a panel and ideas display and selection of best ideas. Teams will be formed, analyse roles and market demands and learn how to create a business plan. All modules will include external speakers - successful businessmen from the community.

Training in Thessaloniki, Greece (5 day) 26-31 August 2016

MODULE 2 – marketing and budgeting

Participants will identify basic marketing principles and define a marketing strategy for their business. Furthermore they will work on their selling and decision-making skills, basic budgeting principles and developing financial plan.

Training in Brussels, Belgium (5 day) October 2016

MODULE 3 - completing, finalizing and presenting business plan

Third module will be organized as an opportunity to finalize business plans, analyze legal requirements and registration offices for self-employment and small business; They will start joint ventures and develop own action plan for the next 6 months, starting from the day following the end of the training.