Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Εθελοντικό Πρόγραμμα Ολλανδία 2 Σεπτεμβρίου 2018 - 31 Αυγούστου 2019

08 Ιουν 2018

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων σε συνεργασία με τον φορέα Don Bosco Youthnet Netherland,  εξασφάλισαν 1 θέσh για συμμετέχοντες/ουσές από Ελλάδα (18 – 30 ετών)  σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus και της υποδράσης Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS), για 12 μήνες . Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 17/06/2018.

 Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, τη μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας (μέχρι 275 ευρώ), την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας, την εκμάθηση της Ολλανδικής γλώσσας, ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της και για τη διατροφή.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ανεργίας των νέων, αναπτύσσοντας τις ικανότητες των εθελοντών, ιδίως στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικότητας γενικά. 

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την διαμονή, τη μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας (μέχρι 275ευρώ), την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας, ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της και για τη διατροφή. Οι δράσεις του εθελοντή θα αφορούν τη δημιουργία και ενίσχυση εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων για παιδιά στην περιοχή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ και η αίτηση συμμετοχής εδώ.  Καταληκτική ημερομηνία 17 /06/2018. Αφού κάνετε την αίτηση, θα πρέπει να στείλετε το βιογραφικό σας στα ΑΓΓΛΙΚΑ στην ηλεκρονική διεύθυνση evs@usbngo.gr

Εθελοντικό Πρόγραμμα Ολλανδία 2 Σεπτεμβρίου 2018 - 31 Αυγούστου 2019