Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Σχέδιο Κατάρτισης, ''Youth Work for Shaping an Inclusive Society'', 11-20/07/2018, Βουλγαρία

18 Μάιος 2018

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων δίνουν την δυνατότητα σε 3 άτομα (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αφορά την προώθηση του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς της κοινωνικής έντασης και ισότητας όλων των ανθρώπων - ενώ οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν δεξιότητες στη δημιουργία εκστρατειών για την προώθηση των παραπάνω

στην εφαρμογή τεχνικών για τη μείωση των φραγμών στην κοινωνική
η ένταξη και η προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσόντων είναι η κύρια
στόχος της «Νεολαίας για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς» ανεξάρτητα από την κοινωνική
το καθεστώς, τη θρησκεία, το φύλο και τη φυλή. Επιπλέον, στοχεύει στην αύξηση των προσόντων
των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας για την ανάπτυξη, τη συμμετοχή και τη διαχείριση των προγραμμάτων
και έργα, καθώς και εκστρατείες επικοινωνίας και μέσων που θα υποστηρίξουν
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

 

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 29/05/2018.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+ (από τους διοργανωτές), όπως και τα έξοδα μετακίνησης (έως 180 ευρώ). Κόστος συμμετοχής για τον φορέα αποστολής 50 ευρώ ανά άτομο (το ποσό καταβάλλεται με την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ και η αίτηση συμμετοχής εδώ.