Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Γίνε Χορηγός

Γίνε Χορηγός

Πως να γίνεις χορηγός

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χορηγίες. Η προώθηση της νεανικής κινητικότητας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης είναι οι δικοί μας στόχοι, γύρω από τους οποίους κινούνται και όλες μας οι δράσεις. Αν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο του φορέα μας μέσω οικονομικής ενίσχυσης ή μέσω της παροχής υλικών, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα του φορέα μας 2310 215 629 ή στο email info@usbngo.gr.