Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Νεα

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα, σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής νέων, σε σχέδια κατάρτισης και επιμορφωτικά  σεμινάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, καλέσματα συμμετοχής, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις  δραστηριότητες του φορέα, νέα για τους εθελοντές και τις δράσεις μας. Μείνετε ενημερωμένοι!

31 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 6 συμμετέχοντες (5 άτομα 18-25 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην Ανταλλαγή Νέων ''Youth AgainSt woMen vIoleNce'', 06-11/09/2018, Ιταλία. ...

31 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες (4 άτομα 18-30 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην Ανταλλαγή Νέων ''Health Kitchen 4 Youth'', 12-21/09/2018, Ουκρανία. Καταληκτική...

31 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο  Σχέδιο Κατάρτισης 'Don't ESC the game'', 07-14/09/2018, Ισπανία. Καταληκτική ημερομηνία...

30 Ιουλ 2018

Αναζητούμε ένα άτομο (18-30 ετών) για πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας 12 μηνών μέσω του προγράμματος Erasmus+ στη Σλοβακία. Καταληκτική ημερομηνία...

20 Ιουλ 2018

Αναζητούμε ένα άτομο (18-30 ετών) για πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας 12 μηνών μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Πορτογαλία. Καταληκτική ημερομηνία...

18 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο  Σχέδιο Κατάρτισης 'Systematic Approach to Youthwork'', 15-22/09/2018, Πολωνία. Καταληκτική...

17 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 6 συμμετέχοντες (5 άτομα 18-30 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην Ανταλλαγή Νέων''''Become a Young Entrepreneur'', 21-30/09/2018, Ρουμανία. ...

13 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες (4 άτομα 18-30 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην Ανταλλαγή Νέων ''Go out, be in!'', 27/10-05/11/2018, Σουηδία. Καταληκτική...

12 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 8 συμμετέχοντες (7 άτομα 18-30 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην Ανταλλαγή Νέων'' Looking for my Future Job'', 34/09-01/10/2018, Ρουμανία. ...