Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Νεα

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα, σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής νέων, σε σχέδια κατάρτισης και επιμορφωτικά  σεμινάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, καλέσματα συμμετοχής, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις  δραστηριότητες του φορέα, νέα για τους εθελοντές και τις δράσεις μας. Μείνετε ενημερωμένοι!

12 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες (4 άτομα 18-30 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην Ανταλλαγή Νέων 'Map of Myself to Find my Future'', 16-24/10/2018, Ιταλία . ...

10 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες (4 άτομα 18-25 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων "More Mosaic Everywhere for Everyone Always'', 23/10-03/11/2018,...

10 Ιουλ 2018

Αναζητούμε ένα άτομο (18-30 ετών) για πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας 7 μηνών μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Πορτογαλία. Καταληκτική ημερομηνία...

10 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 8 άτομα (18-30 ετών) για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων  "Religion ≠ Hate!'',  21-30/09/2018, Κροατία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 29/07/2018.

09 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 1 συμμετέχοντα (άνω των 18 και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβει μέρος στο  Σχέδιο Κατάρτισης  ''Volunteering for Peace'', 17-24/09/2018, Ισπανία. Καταληκτική ημερομηνία...

09 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες (4 άτομα 18-30 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην Ανταλλαγή Νέων  ''Control – Job – Alternative'', 07-15/09/2018, Σλοβακία . ...

09 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 9 συμμετέχοντες (8 άτομα 18-30 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην Ανταλλαγή Νέων ''Unique and United'', 13-24/09/2018, Ρουμανία . Καταληκτική...

09 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες (18-35 χρονών) για να λάβουν μέρος στο  Σχέδιο Κατάρτισης   ''Rlocal - Improving local work with Roma youngsters'', 21/08-01/09/2018, ΠΓΔΜ. ...

09 Ιουλ 2018

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο  Σχέδιο Κατάρτισης   ''Keep Calm and Start Coaching'', 31/08-09/09/2018, Ουγγαρία. ...