Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Νεα

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα, σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής νέων, σε σχέδια κατάρτισης και επιμορφωτικά  σεμινάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, καλέσματα συμμετοχής, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις  δραστηριότητες του φορέα, νέα για τους εθελοντές και τις δράσεις μας. Μείνετε ενημερωμένοι!

29 Μάιος 2018

Αναζητούμε 2 συμμετέχοντες (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης "Digitalise It!'', 02-11/07/2018, Γαλλία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης...

25 Μάιος 2018

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες (18-25 ετών) για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων "Diversity in Visual Arts vol. 2', 16-26/06/2018, Θεσσαλονίκη. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

21 Μάιος 2018

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης  '''Games 4 Life'', 27/07-04/08/2018, Τσεχία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης...

18 Μάιος 2018

Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης  ''Youth Work for Shaping an Inclusive Society'', 11-20/07/2018, Βουλγαρία....

18 Μάιος 2018

Αναζητούμε 2 άτομα (ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας και ένας συμμετέχοντας 16-30 χρονών) για να λάβουν μέρος στη προπαρασκευαστική συνάντηση της ανταλλαγή νέων  ''European Mobility fighting...

16 Μάιος 2018

Αναζητούμε ένα άτομο (18-30 ετών) για πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας 2 μηνών μέσω του προγράμματος Erasmus+ στη Βουλγαρία. Καταληκτική ημερομηνία...

15 Μάιος 2018

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες (άνω των 18 ετών και χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στο σχέδιο κατάρτισης  ''Let's be smarter: critical reading for youth workers', 06-15/07/2018, Πολωνία...

11 Μάιος 2018

Αναζητούμε 7 συμμετέχοντες (6 άτομα 18-25 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων  'Make yourself heard!'', 9-17/07/2018, Ρουμανία. Καταληκτική...

09 Μάιος 2018

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες (4 άτομα 18-23 ετών και ένας αρχηγός χωρίς όριο ηλικίας) για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων  "MulticulturArt Vol. 2", 01-08/07/2018, Ιταλία. Καταληκτική...