Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

«Together we are stronger»: δηλώσατε συμμετοχή;

Κροατία
Completed Program

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων αναζητούν 4 συμμετέχοντες, 18-30 ετών,  για το σχέδιο κατάρτισης “Together we are stronger”, που θα πραγματοποιηθεί 18-27 Μαΐου, στην Κροατία (Sibenik). Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες γύρω από ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το σχέδιο κατάρτισης “Together we are stronger” απευθύνεται σε άνεργους, 18-30 ετών, και θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή νέων από χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως η Κροατία, η Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία. Στόχος της δεκαήμερης κατάρτισης είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες και τη γνώση αυτών των σε ότι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και ευκαιρίες για αυτούς.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί να ενδυναμώσει τη γνώση των συμμετεχόντων και σε άλλα θέματα όπως  η ανάπτυξη συνεργασιών, η ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, η κινητικότητα των νέων, η εύρεση πηγών χρηματοδότησης. Το “Together we are stronger” θα στηριχθεί σε εργαλεία και μεθόδους μη τυπικής μάθησης, ενώ τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε διάφορους χώρους, όπως σε αίθουσες διδασκαλίας, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε πάρκα κ.α..

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποστείλατε τα στοιχεία σας (όνομα, επίθετο, e- mail, τηλέφωνο) στο volunteer@usbngo.gr μέχρι την Πέμπτη, 9/ 4/2015.

Το κόστος συμμετοχής είναι 20 ευρώ.

Share

Δείτε Επίσης

Active Program

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες/ουσες για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων "Diversity In Visual Arts" 11-22/06/2017, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Active Program

Αναζητούμε τέσσερα άτομα ως συμμετέχοντες και ένα άτομο για αρχηγό ομάδας/εκπαιδευτή για το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων "THE JOURNEY - Stories of Migration, Tales of Inclusion", 15 - 23/02/2017, Θεσσαλονίκη. Καταληκτική ημερομηνία 08/01/2017

Completed Program

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες για το πρόγραμμα "Youth Activism Generates Opportunity" Θεσσαλονίκη 10 -18/01/2017. Καταληκτική ημερομηνία 15/12/2016

Active Program

Contact Making Seminar, 15 - 20 Απριλίου 2016, Nasutów, Poland

Completed Program

 

Χρηματοδοτήθηκε από το ''Youth in Action'' - δράση 3.1.2 
Μαϊος 2013

Χρηματοδοτήθηκε από το ''Youth in Action'' - δράση 3.1.2, Μαϊος 2013

 

Completed Program

 

June 2012

Ιούνιος 2012

 

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Οκτώβριος 2012

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Μάρτιος 2010

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Ιανουάριος 2014