Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

“Lead your change”: κάλεσμα συμμετοχής!

cozze_conversano
Completed Program

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων αναζητούν 3 Έλληνες συμμετέχοντες για το σχέδιο κατάρτισης, “Lead your change”, που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία ( Conversano), 26-31 Μαΐου. Η κατάρτιση έχει ως στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και απευθύνεται σε νέους, 18- 30+ ετών.

Το σχέδιο κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 20 νέων από Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, Πολωνία και Λετονία και στηριχθεί σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης, αποσκοπώντας στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Κύριος στόχος της 6ημερης κατάρτισης είναι να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία και μεθόδους στους συμμετέχοντες που θα οδηγήσουν στην εξέλιξή τους, ενώ θα τους προετοιμάσει έτσι, ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρουν αυτές στις γνώσεις σε άλλους νέους και εθελοντές.

Οι θεματικές ενότητες που συμπεριλαμβάνονται στο σεμινάριο αφορούν στη διαχείριση του χρόνου, στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, στις δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης, καθώς και στην εξέλιξη επικοινωνιακών ικανοτήτων. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης, και συγκεκριμένα μέσω debate, διαδραστικών παιχνιδιών, με ομαδικές δραστηριότητες, παρουσιάσεων και ασκήσεων που κινούνται στα πλαίσια θεωρίας- πράξης.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 35 ευρώ για τον διοργανωτή και 20 ευρώ προς το φορέα αποστολής.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι άνω των 18 και γνωρίζουν αγγλικά σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η κατάρτιση απευθύνεται σε youth workers, youth leaders, σε εθελοντές αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για τη θεματική.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε αποστείλατε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e- mail, στο volunteer@usbngo.gr, μέχρι την Παρασκευή, 24/4/2015.

Share

Δείτε Επίσης

Active Program

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες/ουσες για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων "Diversity In Visual Arts" 11-22/06/2017, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Active Program

Αναζητούμε τέσσερα άτομα ως συμμετέχοντες και ένα άτομο για αρχηγό ομάδας/εκπαιδευτή για το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων "THE JOURNEY - Stories of Migration, Tales of Inclusion", 15 - 23/02/2017, Θεσσαλονίκη. Καταληκτική ημερομηνία 08/01/2017

Completed Program

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες για το πρόγραμμα "Youth Activism Generates Opportunity" Θεσσαλονίκη 10 -18/01/2017. Καταληκτική ημερομηνία 15/12/2016

Active Program

Contact Making Seminar, 15 - 20 Απριλίου 2016, Nasutów, Poland

Completed Program

 

Χρηματοδοτήθηκε από το ''Youth in Action'' - δράση 3.1.2 
Μαϊος 2013

Χρηματοδοτήθηκε από το ''Youth in Action'' - δράση 3.1.2, Μαϊος 2013

 

Completed Program

 

June 2012

Ιούνιος 2012

 

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Οκτώβριος 2012

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Μάρτιος 2010

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Ιανουάριος 2014