Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

“Stories for Changes”: αναζητάμε 2 συμμετέχοντες

Completed Program

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων αναζητούν 2 συμμετέχοντες για το σχέδιο κατάρτισης “Stories for Changes”, που θα πραγματοποιηθεί στη Λετονία, 21-28 Αυγούστου 2015. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσεγγίσει και να προτείνει λύσεις σε ζητήματα της τοπικής και παγκόσμιας κοινωνίας, μέσω της αφήγησης ιστοριών (storytelling).

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 24 νέων από 12 χώρες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να κινητοποιηθούν και να παρέμβουν ενεργά σε ζητήματα της τοπικής τους κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να χρησιμοποιούν το “storytelling”, με στόχο να «μεταφράσουν» παγκόσμια θέματα και προβλήματα, στην τοπική και προσωπική τους πραγματικότητα. Στο τέλος του σχεδίου κατάρτισης, οι νέοι θα είναι σε θέση να μεταφέρουν τη μέθοδο στις χώρες τους, να διαδώσουν το μήνυμα και προτείνουν ουσιαστικές λύσεις.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και με τη θεματική της κατάρτισης, να έχουν εμπειρία απασχόλησης στον τομέα της νεολαίας, να θέλουν να εκπαιδευτούν στο storytelling και να διαθέτουν δημιουργικότητα και… φαντασία! Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η βασική γνώση της αγγλική γλώσσας.

Κόστος συμμετοχής 20 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποστείλατε ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και το e- mail σας, στο volunteer@usbngo.gr. Καταληκτική ημερομηνία 5 Ιουλίου.

Share

Δείτε Επίσης

Active Program

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες/ουσες για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων "Diversity In Visual Arts" 11-22/06/2017, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Active Program

Αναζητούμε τέσσερα άτομα ως συμμετέχοντες και ένα άτομο για αρχηγό ομάδας/εκπαιδευτή για το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων "THE JOURNEY - Stories of Migration, Tales of Inclusion", 15 - 23/02/2017, Θεσσαλονίκη. Καταληκτική ημερομηνία 08/01/2017

Completed Program

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες για το πρόγραμμα "Youth Activism Generates Opportunity" Θεσσαλονίκη 10 -18/01/2017. Καταληκτική ημερομηνία 15/12/2016

Active Program

Contact Making Seminar, 15 - 20 Απριλίου 2016, Nasutów, Poland

Completed Program

 

Χρηματοδοτήθηκε από το ''Youth in Action'' - δράση 3.1.2 
Μαϊος 2013

Χρηματοδοτήθηκε από το ''Youth in Action'' - δράση 3.1.2, Μαϊος 2013

 

Completed Program

 

June 2012

Ιούνιος 2012

 

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Οκτώβριος 2012

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Μάρτιος 2010

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Ιανουάριος 2014