Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

34th International Youth Convention: Κάλεσμα συμμετοχής!

Completed Program

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων αναζητούν 5 συμμετέχοντες για το 34o Διεθνές Συνέδριο Νέων που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, 20-30 Ιουλίου. Κύρια θεματική της διοργάνωσης θα είναι η ανεργία των νέων στην Ευρώπη και η αντιμετώπιση αυτής, ενώ διοργανωτής του Συνεδρίου είναι ο φορέας Youth for Exchange and Understanding (YEU).

Στόχος του Συνεδρίου είναι να εντοπιστούν οι λόγοι που διαμορφώνουν το φαινόμενο της ανεργίας, η ανάλυση της σύνδεσης/ σχέσης σπουδών και αγοράς εργασίας, η διευκρίνιση του όρου εργασία, καθώς η αντίληψη αυτού στην καθημερινή ζωή.  Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσδιορίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της προσωπικότητας τους, να αναπτύσσουν δεξιότητες, σημαντικές για την εξεύρεση εργασίας, να διερευνήσουν τις έννοιες της αυτό- απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αλλά και να βρουν κίνητρα και τρόπους ένταξης στην αγορά εργασίας.

Τα Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε 3 διαφορετικές περιοχές της Κύπρου (Πεδούλας, Λευκωσία και Αγρός) με τη συμμετοχή 45 νέων από 9 χώρες , που είναι μέλη του δικτύου της YEU. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει βάση των αιτήσεων που θα καταθέσουν, ενώ θα διατηρηθεί ισορροπία σε ότι αφορά στο φύλο και το πολιτισμικό περιβάλλον των συμμετεχόντων. Απαραίτητη θεωρείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς η κατάρτιση υλοποιείται στα αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες: http://intranet.yeu-international.org/events/details/event/59

Για αιτήσεις συμμετοχής, κάνετε εγγραφή και στον παραπάνω σύνδεσμο και, στη συνέχεια, συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση. Καταληκτική ημερομηνία, Δευτέρα, 29 Ιουνίου.

Share

Δείτε Επίσης

Active Program

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες/ουσες για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων "Diversity In Visual Arts" 11-22/06/2017, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Active Program

Αναζητούμε τέσσερα άτομα ως συμμετέχοντες και ένα άτομο για αρχηγό ομάδας/εκπαιδευτή για το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων "THE JOURNEY - Stories of Migration, Tales of Inclusion", 15 - 23/02/2017, Θεσσαλονίκη. Καταληκτική ημερομηνία 08/01/2017

Completed Program

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες για το πρόγραμμα "Youth Activism Generates Opportunity" Θεσσαλονίκη 10 -18/01/2017. Καταληκτική ημερομηνία 15/12/2016

Active Program

Contact Making Seminar, 15 - 20 Απριλίου 2016, Nasutów, Poland

Completed Program

 

Χρηματοδοτήθηκε από το ''Youth in Action'' - δράση 3.1.2 
Μαϊος 2013

Χρηματοδοτήθηκε από το ''Youth in Action'' - δράση 3.1.2, Μαϊος 2013

 

Completed Program

 

June 2012

Ιούνιος 2012

 

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Οκτώβριος 2012

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Μάρτιος 2010

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Ιανουάριος 2014