Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Know yourself, innovate yourself!

Completed Program

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων αναζητούν 4 συμμετέχοντες και 1 group leader για το σχέδιο κατάρτισης “Know yourself, innovate yourself”, που θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία (Vilanova i la Geltrú), 1- 9 Αυγούστου 2015. Η κατάρτιση επιδιώκει να ενισχύσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των νέων, μέσω της διαπολιτισμικής- μη τυπικής μάθησης.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προταθούν λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών αλλά και μέσω της συνεργασίας νέων από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν το δικό τους επαγγελματικό προφίλ και θα μάθουν πώς να το προωθούν στην αγορά εργασίας. Τέλος, θα τους δοθούν εργαλεία και μέθοδοι που αφορούν στην εφαρμογή επαγγελματικών ιδεών, προκειμένου να τολμήσουν το «άνοιγμα» της δικής τους επιχείρησης.

Το σχέδιο κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 21 νέων από Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία και Ισπανία, ενώ σε κάθε group θα υπάρχει και 1 group leader. O «αρχηγός» κάθε ομάδας θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία, θέληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα και να είναι έτοιμος να αναλάβει ευθύνες στο στάδιο της προετοιμασίας, της υλοποίησης και της εξέλιξης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι άνεργοι νέοι, 18-25 ετών, που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους ή έχουν αποφοιτήσει, να επιθυμούν να αναδείξουν και να εξελίξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν στα αγγλικά.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποστείλατε ονοματεπώνυμο, e- mail και τηλέφωνο στο volunteer@usbngo.gr. Καταληκτική ημερομηνία 10/5/2015.

Το κόστος συμμετοχής είναι 20 ευρώ.

Share

Δείτε Επίσης

Active Program

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες/ουσες για να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή νέων "Diversity In Visual Arts" 11-22/06/2017, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Active Program

Αναζητούμε τέσσερα άτομα ως συμμετέχοντες και ένα άτομο για αρχηγό ομάδας/εκπαιδευτή για το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων "THE JOURNEY - Stories of Migration, Tales of Inclusion", 15 - 23/02/2017, Θεσσαλονίκη. Καταληκτική ημερομηνία 08/01/2017

Completed Program

Αναζητούμε 5 συμμετέχοντες για το πρόγραμμα "Youth Activism Generates Opportunity" Θεσσαλονίκη 10 -18/01/2017. Καταληκτική ημερομηνία 15/12/2016

Active Program

Contact Making Seminar, 15 - 20 Απριλίου 2016, Nasutów, Poland

Completed Program

 

Χρηματοδοτήθηκε από το ''Youth in Action'' - δράση 3.1.2 
Μαϊος 2013

Χρηματοδοτήθηκε από το ''Youth in Action'' - δράση 3.1.2, Μαϊος 2013

 

Completed Program

 

June 2012

Ιούνιος 2012

 

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Οκτώβριος 2012

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Μάρτιος 2010

Completed Program

Χρηματοδοτήθηκε από το Youth in Action 3.1.2, Ιανουάριος 2014