Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Sending

Sending

Τα σχέδια κινητικότητας προσφέρουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες, σε κάποιον από τους φορείς και οργανισμούς των ευρωπαϊκών χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μόνο οι οργανισμοί είναι σε θέση να αιτούνται χρηματοδότηση για προγράμματα κινητικότητας, σε αντίθεση με τα φυσικά πρόσωπα που θα μπορούν πλέον μόνο να συμμετέχουν και όχι να υποβάλλουν οι ίδιοι τις αιτήσεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον φορέα μας, που διατίθεται να κινητοποιήσει τις διαδικασίες και να προχωρήσει στην υποβολή.

Οι δυνατότητες κινητικότητας που παρέχονται είναι οι εξής:

  • Εκπαιδευτικό Προσωπικό: σχολεία, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων, συμμετοχή σε κύκλους κατάρτισης, σεμινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές 
  • Φοιτητές: για περιόδους σπουδών ή για πρακτική άσκηση
  • Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές και μαθητευόμενους
  • Εθελοντικές δραστηριότητες για νέους
  • Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση για προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

 

Η ημερομηνία υποβολής του προγράμματος ορίζεται τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου κάθε έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο projects@usbngo.gr.

Adult Mobility

USB YouTube

USB YouTube