Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Sending

EVS Sending

Βασική προϋπόθεση για την αποστολή εθελοντών είναι η ύπαρξη τριών φορέων, του φορέα φιλοξενίας, αποστολής και συντονισμού. Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων είναι επίσημα εγκεκριμένος φορέας και στις τρεις κατηγορίες και είναι σε θέση να προωθήσει τη διαδικασία της αποστολής όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποιο από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έρθουν σε επαφή με την υπεύθυνη εθελοντών του φορέα μας, επικοινωνώντας στο evs@usbngo.gr ή στο 2310 215 629, προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω για το πρόγραμμα, τις επιλογές, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

Στη συνέχεια, θα είναι σε θέση να ανατρέξουν στη βάση δεδομένων  (https://europa.eu/youth/evs_database), να επιλέξουν 5 φορείς και να αποστείλουν το ενδιαφέρον τους σε αυτούς, και με επισύναψη στο δικό μας φορέα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει το βιογραφικό των υποψηφίων (σε μορφή Europass), μια συνοδευτική επιστολή, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με την περίοδο κατά την οποία θα ήθελαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Active Program

3 θέσεις σε βραχυχρόνιο επιδοτούμενο πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στην Βουλγαρία 17.04.2017. – 05.06.2017. Καταληκτική ημερμομηνία 15/02/2017

Active Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (18-30 ετών) για εξάμηνο πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Ρουμανία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15/02/2017.

Active Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο Ρομά (18-30 ετών) για 12μηνο πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στις Βρυξέλλες . Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27/03/2017.

Active Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (18-30 ετών) για  πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στην Εσθονία. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27/09/2017.

Active Program

Αναζητούμε ένα νέο άτομο (18-30 ετών) για εξαμηνιαίο πρόγραμμα επιδοτουμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στο Βουκουρέστι. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03/07/2017.

USB YouTube

USB YouTube