Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Ντοκιμαντέρ

Ντοκιμαντέρ

Η δημιουργία ντοκιμαντερ, τα πολυμέσα και η εκμάθηση πάνω σε τεχνικές βίντεο αποτέλεσε από το 2010 μια βασική ενασχόληση της οργάνωσης.

Homeros 32356 / Hostage 32356

Δείτε το Ντοκιμαντέρ

Alternative Balkan Caravan

Δείτε το Ντοκιμαντέρ

Balkans: A Minorities Puzzle

Δείτε το Ντοκιμαντέρ

Thess EVS (?)

Δείτε το Ντοκιμαντέρ

USB YouTube

USB YouTube