Κάλεσμα για συνεργάτη - Project and outreach assistant

Κάλεσμα για συνεργάτη - Project and outreach assistant

Όλα

Αναζητούμε ένα άτομο να δουλέψει μαζί μας στο τμήμα διαχείρισης προγραμμάτων. Προσφέρουμε πρόσληψη πλήρους απασχόλησης σε ένα ευχάριστο, νεανικό και φιλικό περιβάλλον. Εργασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών όποτε χρειαστεί. 

Τυπικά προσόντα - χαρακτηριστικά υποψηφίου

 

 1. Πολύ καλή γνώση αγγλικών γραπτά και προφορικά (τουλάχιστον πτυχίο C1). Δεύτερη ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί προσόν·

 2. Προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Erasmus+, European Solidarity Corps, Youth in Action, κ.α.)·

 3. Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων αλλά και γνώσεις πάνω στις λειτουργίες και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θεωρηθεί προσόν·

 4. Καλή γνώση χρήσης χρήσης υπολογιστή, ηλεκτρονικών και διαδικτυακών εργαλείων και προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων και λογιστικών φύλλων· 

 5. Καλή γνώση και διαχείριση εφαρμογών και προγραμμάτων κοινωνικών δικτύων. Η γνώση διαχείρισης ιστοσελίδων όπως και επεξεργασίας φωτογραφιών θα θεωρηθεί προσόν·

 6. Προθυμία για τακτικά επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό και ευελιξία στις ώρες εργασίας·

 7. Ευαισθησία στις πολιτισμικές διαφορές και ικανότητα εργασίας σε ένα διεθνές και διαπολιτισμικό περιβάλλον·

 8. Εκπαιδευτική εμπειρία, θα θεωρηθεί προσόν·

 9. Ενασχόληση με τον εθελοντισμό, θα θεωρηθεί προσόν·

 10. Δυνατότητα προτεραιοποίησης, τήρησης προθεσμιών και σωστής διαχείρισης του χρόνου·

 11. Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, παρουσίασης, έκφρασης, ενσυναίσθηση, ανοχή στο διαφορετικό και ομαδικό πνεύμα·

 12. Δυνατότητα εργασίας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και δεξιότητες καλής συνεργασίας και αποφυγής/επίλυσης συγκρούσεων·

 13. Διαθεσιμότητα από τη 21η Απριλίου 2020 και για 6 μήνες τουλάχιστον.

 

Γενικά χαρακτηριστικά εργασίας

 1. Πλήρους απασχόλησης με βασικό μισθό (08:00-16:00 - 8 ώρες)

 2. Σύμβαση ορισμένου χρόνου - Απρίλιος 2020 με Σεπτέμβριος 2020 (6 μήνες), με προοπτική ανανέωσης. 

 3. Εργασία στο γραφείο του φορέα αλλά και σε τόπους που πραγματοποιεί η οργάνωση δραστηριότητες (σε πολλές περιπτώσεις ο εργαζόμενος θα κληθεί να κάνει επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό). 

Βασικές αρμοδιότητες εργασίας

 

 • Σχεδιασμός, συγγραφή και απολογισμός Ευρωπαϊκών σχεδίων·
 • Υλοποίηση, διαχείριση και ακολουθία πορείας εργασιών και παραγώγων Ευρωπαϊκών έργων (έρευνες, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά εργαλεία, κτλ.)·
 • Διοργάνωση τοπικών και διεθνών δραστηριοτήτων και συναντήσεων από τα παραπάνω·
 • Επικοινωνία και συναντήσεις με τοπικούς και διεθνές συνεργάτες για την υλοποίηση των στόχων των σχεδίων·
 • Βοήθεια στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασισμένων στη μη τυπική μάθηση και υποστήριξη εκπαιδευτών ·
 • Υλοποίηση δράσεων σε τοπικό επίπεδο (ημερίδες, infodays, focus groups, κα), διαχείριση και υποστήριξη εθελοντών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ·
 • Εύρεση εταίρων για τα προγράμματα του φορέα, όπως και έρευνα και εταιρικές συνεργασίες με άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού·
 • Υποστήριξη σε ενέργειες προώθησης προγραμμάτων αλλά και του φορέα (υποστήριξη στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων προγραμμάτων, ιστοσελίδων, δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, δελτίων τύπου & newsletter, δημιουργία πλάνων διάχυσης βάσει έρευνας αναγκών και ενδιαφερόμενων φορέων/διακυβευματούχων)·
 • Συνεργασία με το τμήμα των οικονομικών και των εργαζομένων των άλλων τμημάτων του φορέα για την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων·
 • Εκπροσώπηση φορέα σε συναντήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος - διαδικασία

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος ξεκινάει στις 06/03/2020. Δεχόμαστε αιτήσεις, μόνο μέσω της συγκεκριμένης αίτησης μέχρι Τετάρτη 25/03/2020, 23:59 (ώρα Ελλάδος). Δε θα κάνουμε δεκτό κανένα βιογραφικό μέσω e-mail, ούτε αίτηση μετά το πέρας της προθεσμίας.

Η διαδικασία επιλογής διακρίνεται σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της συγκεκριμένης φόρμας. Οι απαντήσεις και το βιογραφικό που θα επισυνάψετε θα αξιολογηθεί από την ομάδα του φορέα. Δεν έχει καθοριστεί ο αριθμός υποψηφίων που θα περάσει στη δεύτερη φάση καθώς αυτό εξαρτάται από τον όγκο των αιτήσεων και από την ποιότητα αυτών. 

Ο φορέας θα έρθει σε επαφή με τους υποψήφιους που περνούν στη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη με τους υποψηφίους από τριμερή επιτροπή (από 2 project managers & τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) σε ώρα και μέρα που θα οριστεί προσωπικά με τους υποψηφίους. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του φορέα Αλ. Δελμούζου 8, 54635, Θεσσαλονίκη. Μετά τη δεύτερη φάση μπορεί να ακολουθήσει και τρίτη φάση (αν υπάρχουν καλά προφιλ και το κρίνει η επιτροπή) με δοκιμασία που θα κληθούν να αναλάβουν οι υποψήφιοι. 

Η δεύτερη φάση (ή και τρίτη φάση) και το τέλος τη διαδικασίας ορίζεται στις 16/04 όποτε και θα ενημερωθούν όλοι οι υποψήφιοι για την τύχη της αίτησης τους μέσω e-mail. 

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει κανέναν υποψήφιο (και να επαναλάβει τη διαδικασία) εφόσον η επιτροπή κρίνει πως δεν υπάρχουν ικανοποιητικά προφιλ υποψηφίων.

 

Πολιτική Απορρήτου

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η αίτηση σας και το βιογραφικό σας, θα αποθηκευτούν σε ασφαλές μέρος για διάστημα 2 ετών. Κατόπιν θα επεξεργαστούν και αξιολογηθούν από τον οργανισμό. Τα προσωπικά δεδομένα που εκχωρείτε σε καμία περίπτωση δε θα μεταβιβαστούν σε τρίτο χωρίς την εκ νέου συγκατάθεση σας. Ο φορέας είναι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει την μέγιστη προσοχή στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σας γνωστοποιούμε επίσης το δικαίωμά σας, οποτεδήποτε μετά την παρούσα συγκατάθεσή να δηλώσετε ρητώς την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από την παρούσα αίτηση. Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του φορέα εδώ.

 

Πολιτική μη διάκρισης & ίσων ευκαιριών

Ο φορέας ακολουθεί αρχές μη διάκρισης και ίσων ευκαιριών τόσο κατά την επιλογή των υποψηφίων, την ανέλιξη τους όσο και στην καθημερινότητα στον χώρο εργασίας. Είναι δεδομένο για εμάς πως καμία διάκριση ή διακριτική μεταχείριση δε θα γίνει ανεκτή λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή άλλης κατάστασης στον χώρο εργασίας. 

 

Οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, φορέα και εργαζομένων καθώς και εργαζομένων και συνεργατών, διέπεται από αρχές μη διάκρισης και ίσης μεταχείρισης, βάσει όσων προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και τις οδηγίες 2000/78/ΕΚ και 2000/43/ΕΚ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμφωνούν με τους παραπάνω όρους. Ο φορέας στηρίζει καθώς επίσης και ενθαρρύνει κάθε είδους διαφορετικότητας και αυτο οφείλουν να το σέβονται και οι εργαζόμενοι του. Καμία διάκριση δε θα γίνεται αποδεκτή μέσα στο εργασιακό περιβάλλον και στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα U.S.B νέα; Συμπλήρωσε το email σου και ακολούθησέ μας στα social media!

Newsletters

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
 • +30 2310 215 629
 • info@usbngo.gr