Τηλ.: 2310 215 629      Mail: info@usbngo.gr | Επικοινωνία
  • English
  • Ελληνικά

Ignoring the Past is Condemning the Future

Completed Program

 

Ο στόχος του προγράμματος "Ignoring the Past is Condemning the Future" ήταν η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ σχετικά με τη ναζιστική περίοδο στα Βαλκάνια και ειδικότερα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την ΠΓΔΜ. Τα παραδοτέα του προγράμματος ήταν η παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ, βιβλίου και blog.

Ο στόχος του προγράμματος "Ignoring the Past is Condemning the Future" ήταν η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ σχετικά με τη ναζιστική περίοδο στα Βαλκάνια και ειδικότερα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την ΠΓΔΜ. Τα παραδοτέα του προγράμματος ήταν η παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ, βιβλίου και blog.

 

Share

Δείτε Επίσης

Completed Program

Μακροχρόνιο πρόγραμμα «From Idea to Europe»

Active Program

Μακροχρόνιο πρόγραμμα Quartiers en crise, jeunesse en mouvement / ACT

31/12/2016 -31/12/2018

Active Program

Μακροχρόνιο πρόγραμμα Gender Perspective in EU Mobility Programs

Active Program

Αναζητούμε 5 άτομα για συμμετοχή σε μακροχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης και δράσης με θέμα τον ενεργό πολίτη και την σύνδεση και συνεργασία με ενεργούς πολίτες άλλων χωρών.  Ελβετία – Ιταλία Ιούλιος 2017 – Ιανουάριος 2018. Προθεσμία υποβολής αίτησης 24/04/2017

Active Program

Αναζητούμε 4 συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο Youth Seminar Living together in Europe: Our Challenge! 7 - 13 Μαίου 2017, Θεσσαλονίκη

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03/03/2017.

Active Program

REACH-OUT: Ενδυναμώνοντας τους youth workers να προσεγγίσουν τους νέους μετανάστες και πρόσφυγες

Active Program

Διεθνές πρόγραμμα για τον διαθρησκευτικό και διαπολιτισμικό διάλογο. Αναζητούνται 2 άτομα για να πάρουν μέρος στα σχέδια κατάρτισης και σε τοπικές δράσεις στην Ελλάδα. Πρώτο πρόγραμμα 30/11 - 08/12/2016, Vrnjacka Banja, Σερβία. 

Active Program

Διεθνές πρόγραμμα "Play for Inclusion" - Αναζητούμε 2 άτομα που θα λάβουν μέρος σε σχέδιο κατάρτισης στη Σερβία και σε τοπικές δράσεις στην Ελλάδα.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 20/10/2016