Thessaloniki Youth Resilience Challenge (2016-2018)

Thessaloniki Youth Resilience Challenge (2016-2018)

Thessaloniki Youth Resilience Challenge (2016-2018)
Όλα
Erasmus+ ΚΑ3

Ο όρος «ανθεκτική πόλη» αναφέρεται σε μία πόλη που είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και να απορροφά κραδασμούς που εμφανίζονται  και διασπούν τη συνοχή του κοινωνικοοικονομικού ιστού και απειλούν τη βιωσιμότητα του. Στόχος είναι να υπάρξει σχεδιασμός ώστε να διατηρούνται ουσιαστικά οι ίδιες δομές, λειτουργίες, συστήματα και ταυτότητα στην πόλη.

Αναφορικά με το πρόγραμμα, μέσω αυτού του δομημένου διαλόγου, δίνεται η ευκαιρία σε νέους να αναμειχθούν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης ως ανθεκτικής πόλης με τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν. Δίνεται έμφαση να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση των νέων με παράλληλη ενδυνάμωση του ρόλου τους και ανάληψη ευθυνών από αυτούς.Η όλη διαδικασία είναι ανοιχτή και σε άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις νεολαίας. Όπως επισήμως περιγράφεται, η Θεσσαλονίκη είναι πόλη με νεανικό χαρακτήρα και ως τέτοια θα πρέπει να δώσει έμφαση και να προωθήσει περαιτέρω την ιδέα αυτή.

Οι στόχοι του προγράμματος "Thessaloniki Youth Resilience Challenge" είναι:
- Να καθιερωθεί μια διαδικασία διαρθρωμένου διαλόγου σχετικά με τον τίτλο της Θεσσαλονίκης, ως Ανθεκτικής Πόλης και να εξασφαλιστεί η συμβουλευτική συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία

-Να φέρει σε επαφή οργανώσεις νεολαίας με τις τοπικές αρχές της πόλης στοχεύοντας στην προώθηση του διαλόγου και την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μέσω μίας ανοιχτής διαδικασίας

-Να θέσει τα θεμέλια για μακράς διάρκειας συνεργασία και διάλογο μεταξύ της πόλης και των νέων αναφορικά με τις προκλήσεις που η πόλη αντιμετωπίζει στο αστικό της περιβάλλον με συνέπεια να λαμβάνονται υπ’ όψιν και να ενσωματώνονται οι απόψεις των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

- Να προωθήσει τον τίτλο της "Ανθεκτικής Πόλης" της Θεσσαλονίκης ως πολιτική και πρόγραμμα ευκαιρίας, για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ζουν στην πόλη

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για ένα δομημένο διάλογο εμπλέκοντας στη δημιουργία του παράγοντες όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το  Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.Προωθείται η ενεργός συμμετοχή των νέων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι νέοι καλούνται να συμβάλλουν τόσο στο σχεδιασμό και την θεώρηση των επιμέρους φάσεων της εξέλιξης της διαδικασίας, στην υλοποίηση του, όσο και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του μετά την ολοκλήρωση.

Επιπλέον, σχετικά με τις περισσότερες αποφάσεις είναι δυνατό να λαμβάνονται από νέους από κοινού με την πολιτεία και με τον τρόπο αυτό να πραγματώνεται η γνήσια ιδιότητα του ενεργού πολίτη.

Συνολικά θα υποστηριχθούν 255 συμμετέχοντες, εκ των οποίων 53 με λιγότερες ευκαιρίες,  για να ξεκινήσουν διάλογο.

Επιδιώκουμε επίσης να έχουμε πολλούς επισκέπτες σε διαφορετικά στάδια του προγράμματος, οι οποίοι μπορούν να έρθουν να παρουσιάσουν την  άποψή τους για τα διάφορα θέματα, να μοιραστούν συγκεκριμένα projects, που έχουν σαφή σχέση με το θέμα, να ακούσουν τα αποτελέσματα και να συζητήσουν τις απόψεις με οι συμμετέχοντες.

Θα υπάρξουν 6 συγκεκριμένοι τομείς ενδιαφέροντος για την προκλήση της «ανθεκτικής πόλης», τις οποίες οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν σε μικρές ομάδες:

Απαρχαιωμένες υποδομές – πως αυτό επηρεάζει την ποιότητα ζωής των νέων

Περίπτωση σεισμού-πως μπορούν οι οργανώσεις νεολαίας να βελτιώσουν την ικανότητα της πόλης για γρήγορη αντίδραση και σωτηρία ζωών

Οικονομικές μεταβολές-ενίσχυσηευκαιριών των νέων ως προς το επιχειρείν

Υψηλοί δείκτες ανεργίας- δημιουργία περισσοτέρων θέσεων εργασίας για τους νέους

Πρόσφυγες-ο ρόλος των οργανώσεων νεολαίας στην υποδοχή και οι προσπάθειες ενσωμάτωσης των προσφυγικών ροών

Πολιτικές αναταραχές- κοινωνικός διάλογος και ο ρόλος των οργανώσεων νεολαίας

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα U.S.B νέα; Συμπλήρωσε το email σου και ακολούθησέ μας στα social media!

Newsletters

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  • +30 2310 215 629
  • info@usbngo.gr