" Ένα ταξίδι στα συναισθήματα μας, το σώμα μας, τη φωνή και τις δυνατότητες μας. Μια δημιουργική εξερεύνηση σε όλες τις πτυχές του είναι μας με συνοδοιπόρους συμμετέχοντες από διάφορες χώρες."

" Ένα ταξίδι στα συναισθήματα μας, το σώμα μας, τη φωνή και τις δυνατότητες μας. Μια δημιουργική εξερεύνηση σε όλες τις πτυχές του είναι μας με συνοδοιπόρους συμμετέχοντες από διάφορες χώρες."

" Ένα ταξίδι στα συναισθήματα μας, το σώμα μας, τη φωνή και τις δυνατότητες μας. Μια δημιουργική εξερεύνηση σε όλες τις πτυχές του είναι μας με συνοδοιπόρους συμμετέχοντες από διάφορες χώρες."

The host of CapraluvMlyn in a general concept was a pleasant factor for the overall experience of the program, as most of its activities, especially in the early days, were made within its facilities. The building was designed in two floors, upstairs were the rooms, downstairs the kitchen and the room where we had most of our activities. The atmosphere inside the building was warm and pleasant. Apart from our Erasmus group, there were other groups as well, but it could easily fit everyone in. The kitchen was arranged in a traditional, all-encompassing way. In each break we had lots of food, traditional and delicious. We were very pleased with their accommodation. Besides, if anyone got hungry in the evening, they would leave outside a large pot with extra food.

      Our bedrooms were arranged in two floors, comprising three rooms large enough for 12 people, boys and girls were in mixed rooms. With the rest of the team we bonded very quickly, after the first days we felt very comfortable with each other and enjoyed the stay even more.  The showers were clean, but only two for women and two for men, so we had to split the time to catch the showers. Overall the room where the programs were held, was suitable for dancing, group exercises, theatre, music and any other activity we did. The air conditioning- room temperature was good, from the big windows  we had a very beautiful view outside in the plentiful nature. At the entrance of the facility we took our shoes off and wore special inside shoes so we wouldn't soil the place.

      Our establishment was located in the nature away from the city. It was a good opportunity for everyone to enjoy walks in the forest and breath in fresh air. Apart from the days when indoor activities were scheduled, there were plenty of times that we benefited from outdoor walks and various activities. Unfortunately some days were rainy, making the ground soft and difficult to walk, especially in the forest. However, this didn't stop people from doing spontaneous outings in the woods and surely none regret it. Moving away from our building were traditional houses having farm animals in their back yards. Next to us was a big river, making the landscape more idyllic. On the whole we enjoyed a climate different from Greece, colder and rainy but it definitely had its own grace. Erasmus Plus gave me the opportunity to visit an amazing country, meet great people, make new friends and live exceptional experiences. I would definitely suggest it for every student who wants to get out of his/her comfort zone and learn something new!

Moreover, we had the opportunity to work with some kids of a school, to teach them and learn from them the cooperation in a friendly environment .We learned the valuable lesson of accepting the different through games and activities.This specific part of the training caurse  fulled our heart with joy and satisfaction even if it was a tiring.Back to our normal routine,we use the techniques, methods and games in our dance/theatre/photography teams and most importantly to our ordinary lifering experience.

After all, it is time to refer to the activities that constitute the essence of the program.If we could characterize the program with one word, that word would be varied. Variety in the methods we used, variety of areas we worked in, variety of places we did activities. It is characteristic that we worked both verbally and non-verbally,both outdoors, in the beautiful forest, and indoors, both in groups and in duplicates alone. In fact, it's worth pointing out that Veronica and Lu constantly encouraged us to work with people we didn't know well enough to get closer and get to know them. Among the many things we dealt with were oppressed theater, improvisation theater, meditation, voice exploration, tango, a variety of team building and body exploration exercises, and excellent collaboration with team Bojovat Srdcem, these amazing kids with incredible abilities and their teacher Pavel. Also, it was great to be given the opportunity to split into groups and each to create their own seminar, which was presented the last day.It was really incredible that people we had known for so few days worked so well together, as if we had known each other, and within a very short time we created a seminar. More generally, we would say that program a was a journey into ourselves and its capabilities. A journey into our emotions, our bodies, our voices and our abilities. A creative exploration in all its aspects is with our fellow travelers from different countries. Also through the activities we had the opportunity to realize that we are equal and similar with participants from other countries, we share the same problems, thoughts and feelings, and the only thing we differ is language and culture. It was great to find out how you look like people from other countries. So overall, it's been a life experience that we think has had a great impact on every aspect of our lives and helped us become better people and expand our horizons. Thank you very much for the opportunity the two awesome teachers Veronica and Lu. We also thank Hana for helping us with any practical problems with a smile on our lips. Finally, we thank Pavel, an excellent teacher, but above all, for giving us the opportunity to work with Bojovat Srdcem's team..

 

 

 

 

Η φιλοξενεία στοCapraluv Mlyn σε γενικότερο πλάισιο ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας για την συνολική εμπειρία του προγράμματος, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες, κυρίως τις πρώτες ημέρες, γινόντουσαν μέσα. Το κτίριο έιναι  δυόροφο, πάνω τα δωμάτια και κάτω η κουζίνα και η αίθουσα που κάναμε τις δραστηριότητες. Η ατμόσφαιρα μέσα στο κτήριο ήταν ζεστή και ευχάριστη. Εκτός από την ομάδα Εράσμους μέναν και άλλα γκρουπ όμως το κτίρο μας χωρούσε όλους. Η κουζίνα ήταν παραδοσιακή και πλήρης. Σε κάθε διάλλειμα είχαμε πολύ φαγητό και ήταν πολύ καλό. Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι από την κουζίνα τους. Επίσης το βράδυ υπηρχε επιπλέον φαγητό για οποινηθελε.

Τα υπνοδωμάτια μας ήταν τρία και δυόροφα και μέσα χωρούσαν 12 άτομα, μικτά. Με την υπόλοιπη ομάδα δεθήκαμε πολύ γρήγορα οπότε μετά από την πρώτη ημέρα ήμασταν πολύ άνετα μεταξύ μας και απολάυσαμε περισσότερο την διαμονή.  Τα ντούζ ήταν καθαρά αλλά ήταν μόνο δύο για γυναίκες και δύο για άνδρες οπότε έπρεπε να μοιράσουμε τον χρόνο για να προλάβουμε όλοι τα ντουζ. Γενικά η αίθουσα που κάναμε το πρόγραμμα ήταν κατάλληλη για τον χορό τις ομαδικές ασκήσεις, το θέατρο, την μουσική και όσα άλλα κάναμε. Ο κλιματισμός ήταν καλός και είχαμε πολύ όμορφη θέα την πλούσια φύση από την μεγάλη τζαμαρία προς τα έξω. Στην είσοδο από την εγκατάσταση βγάζαμε τα παππούτσια μας και φορούσαμε παππούτσια για μέσα για να μην λερώσουμε τον χώρο.

Η εγκατάστασή μας βρισκόταν μέσα στην φύση μακριά από το κέντρο της πόλης. Ήταν μια καλή ευκαιρία για όλους να απολαύσουμε περιπάτους μέσα στο δάσος και να εισπνεύσουμε καθαρό αέρα. Μέσα στο πρόγραμμα εκτός από τις πρώτες ημέρες που καθόμασταν μέσα στο κτίριο είχαμε προγραμματίσει και περιπάτους έξω με διάφορες δραστηριότητες. Πολλές ημέρες έβρεχε οπότε το έδαφος ήταν μαλακό και δύσκολο στο περπάτημα ειδικά μέσα στο δάσος. Όμως πολλοί θέλαμε να κάνουμε αυθόρμητες εξορμήσεις μέσα στο δάσος και δεν το μετανιώσαμε. Λίγο πιο κάτω υπήρχαν κάποιες οικίες με ζωάκια στους κήπους τους και δίπλα από το κτίριό μας υπήρχε ένα ποταμάκι. Γενικότερα απολαύσαμε ένα κλίμα διαφορετικό από αυτό της Ελλάδας με πολύ περισσότερο κρύο και βροχή.

Επιπλέον , είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε με παιδιά από ένα σχολείο, να τους μάθουμε και να μάθουμε τη συνεργασία την δημιουργία ευχάριστης ατμοσφαιρας και φιλικού περιβάλλοντος και πάνω από όλα την αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες Η συγκεκριμένη εμπειρία μας άφησε γεμάτους και βαθιά ικανοποιημένους παρά την κούραση που ήταν φυσικό να ακολουθήσει . Μετά από όλα αυτά ήρθε η στιγμή να αναφερθούμε στις δραστηριότητες οι οποίες συνιστούν την πεμπτουσία του προγράμματος. Αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το πρόγραμμα με μια λέξη, αυτή η λέξη θα ήταν ποικιλία. Ποικιλία όσον αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποίησαμε,ποικιλία τομέων που δουλέψαμε, ποικιλία τόπων που κάναμε δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι δουλέψαμε τόσο λεκτικά όσοκαι μη λεκτικά, τόσο σε εξωτερικό χώρο, στο πανέμορφο δάσος, όσο και σε εσωτερικό, τόσο σε ομάδες και δυάδες όσο και μόνοι. Μάλιστα,αξίζει να τονίσουμε ότι η Veronica και η Lu μας ενθάρρυναν συνεχώς να δουλεύουμε με άτομα που δεν γνωρίζουμε τόσο καλά για να έρθουμε πιο κοντά και να τους γνωρίσουμε. Ανάμεσα στα πολλά πράγματα με τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν το θέατρο τωνκαταπιεσμένων, improvisation theater, ο διαλογισμός, η εξερεύνηση της φωνής,το τανγκο, ποικίλες ασκήσεις για το χτίσιμο της ομάδας και για την εξερεύνηση των σωμάτων μας, καθώς και η εξαιρετική συνεργασία με το Bojovat Srdcem, αυτά τα καταπληκτικά παιδιά με τις απίστευτες δυνατότητες και τον δάσκαλο τους τον Pavel, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Ακόμη, ήταν πολύ όμορφο που μας δόθηκε η ευκαιρία να χωρίσουμε σε ομάδες και η καθεμία ξεχωριστά να δημιουργήσει ένα δικό της σεμινάριο, το οποίο παρουσίασε την τελευταία μέρα. Ήταν πραγματικά απίστευτο πως άτομα τα οποία γνωριζόμασταν τόσες λίγες μέρες συνεργαστήκαμε άρτια, σαν να γνωριζόμασταν από πάντα , και μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα δημιούργησαμε ένα σεμινάριο. Γενικότερα, θα λέγαμε ότι το πρόγραμμα α ήταν ένα ταξίδι στον ίδιο μας τον εαυτό και τις δυνατότητες του. Ένα ταξίδι στα συναισθήματα μας, το σώμα μας, τη φωνή και τις δυνατότητες μας. Μια δημιουργική εξερεύνηση σε όλες τις πτυχές του είναι μας με συνοδοιπόρους συμμετέχοντες από διάφορες χώρες.Επίσης μέσα από τις δραστηριότητες είχαμε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι με τους συμμετέχοντες από άλλεςχώρες είμαστε ίσοι και όμοιοι, μοιραζόμαστε τα ίδια προβλήματα, σκέψεις και συναισθήματα ,και το μόνο πράγμα στο οποίο διαφέρουμε είναι η γλώσσα και η κουλτούρα. Ήταν πολύ όμορφο να ανακαλύπτεις πόσο μοιάζεις με άτομα από άλλες χώρες. Συνολικά, λοιπόν ήταν μια εμπειρία ζωής η οποία θεωρoύμε ότι είχε μεγάλη επιρροή σε κάθε πτυχή της ζωής μαςκαι μας βοήθησε να γίνουμε καλύτερα άτομα και να επεκτείνουμε τους ορίζοντες μας.

 

 

Heart Project, Erasmus+

Share: 

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα U.S.B νέα; Συμπλήρωσε το email σου και ακολούθησέ μας στα social media!

Newsletters

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  • +30 2310 215 629
  • info@usbngo.gr