Η εμπειρία μιας εθελόντριας στο σχέδιο κατάρτισης United for Diversity and Inclusion

Η εμπειρία μιας εθελόντριας στο σχέδιο κατάρτισης United for Diversity and Inclusion

   Το πρόγραμμα UDI συνέχισε το ταξίδι του στην Θεσσαλονίκη με την υλοποίηση του δεύτερου και τελευταίου μέρους του, το οποίο αφορούσε το training (εκπαίδευση) των συμμετεχόντων. Έτσι, 21 συμμετέχοντες από 7 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Ισπανία, Πολωνία, Πορτογαλία), νέοι και παλιοί, συγκεντρώθηκαν στην Θεσσαλονίκη με σκοπό την προώθηση της έννοιας της διαφορετικότητας και της ένταξης των ατόμων.

  Το training έλαβε χώρα στις 10 με 17 Φεβρουαρίου το 2020, με σκοπό στην διάρκεια αυτών των 7 ημερών να επιτευχθεί η προώθηση εκπαιδευτικών και συνεργατικών αρχών σχετικά με την διαφορετικότητα και την ένταξη. Η πρώτη μέρα, αφιερώθηκε στην παρουσίαση του προγράμματος και την γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω δραστηριοτήτων, όπως ice-braker activities και name games. Γενικά, ενημερώθηκαν για την ατζέντα, το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος, καθώς και για τη μέθοδο της μη τυπικής μάθησης. Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με την εύρεση λέξεων που συνδέονται με το περιεχόμενο των εννοιών της συμμετοχής, της ένταξης και της διαφορετικότητας και πραγματοποιήθηκε συζήτηση γύρω από αυτές. Ακόμα, σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης αποτέλεσε η παρουσίαση, από κάθε άτομο, της πρότερης εμπειρίας του πάνω σε προγράμματα μη-τυπικής μάθησης, σε θέματα που αφορούν το youth work αλλά και σε θέματα οργάνωσης εκπαιδευτικού περιεχομένου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση και παρουσίαση μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και γενικά την συμπεριφορά που καθορίζουν έναν ικανό youth worker, αναφορικά με το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος.

  Το πρόγραμμα συνεχίστηκε σε πνεύμα θεατρικού χαρακτήρα, με τεχνικές theatrical improvisation, στο οποίο έγινε ανάθεση σε ομάδες των συμμετεχόντων αναπαράστασης περιεχομένου σχετικά με το competence model για τους youth workers σε θέματα συμπεριφορών, γνώσεων και ικανοτήτων. Σημαντική αποτέλεσε η ενημέρωση σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του SALTO, που αποτελεί ένα εργαλείο για τους youth workers. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, τα προνόμια και τις διευκολύνσεις που μπορεί να τους παρέχει η ηλεκτρονική αυτή φόρμα. Με βάση τα προαναφερθέντα ακολούθησε ατομική αξιολόγηση, του κάθε συμμετέχοντα, σε θέματα που αφορούν τις ικανότητες τους πάνω στην εργασία στον τομέα της νεολαίας.

  Σημαντικό στοιχείο του training ήταν η κατανόηση και ο σχεδιασμός ενός workshop (εργαστηρίου) από τους συμμετέχοντες. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, δόθηκαν στους συμμετέχοντες σχεδιαγράμματα εργαστηριών, με σκοπό οι ίδιοι να βρουν θεματικές, δραστηριότητες διάφορων περιεχομένων (team building, energizers, storytelling activities κ.α.) σχετιζόμενες με τις έννοιες του προγράμματος, της ένταξης και της διαφορετικότητας. Κατά την διάρκεια του προγράμματος λοιπόν, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες, μέσω brainstorming ο καθένας ολοκλήρωσε την δημιουργία ενός workshop και στην συνέχεια το παρουσίασε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Μετά το πέρας του κάθε workshop οι εκπαιδευτές, αλλά και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες σχολίασαν, μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με τα όσα παρουσιάστηκαν, καθώς τους δόθηκε και feedback για τα επόμενα workshop που ενδέχεται να σχεδιάσουν.

  Τέλος το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τις follow-up δραστηριότητες που θα διεκπεραιωθούν από την ομάδα κάθε χώρας, καθώς και με την αξιολόγηση του περιεχομένου του προγράμματος, από αυτές. Έτσι, κάθε ένας μοιράστηκε συναισθήματα, σκέψεις και προβληματισμούς πάνω σε όσα πραγματοποιήθηκαν, όσα αποκόμισαν και όσα έμαθαν κατά την διάρκεια των 7 αυτών ημερών.

------------------------------

This article has been written by  Vasilia Tsabouri for the project United for Diversity and Inclusion, which is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Share: 

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα U.S.B νέα; Συμπλήρωσε το email σου και ακολούθησέ μας στα social media!

Newsletters

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  • +30 2310 215 629
  • info@usbngo.gr